واحد سازمانی
سید ابوالفضل هاشمی
نام کارمند :سید ابوالفضل نام خانوادگی:هاشمی
سمت سازمانی :رئیس اداره املاک و مستغلات شماره تماس :