منوی اصلی
 
تاریخ : پنجشنبه 13 مرداد 1401     |     کد : 7538

فرشی از گل های داوودی در پارک شمیم پایداری گسترده شد

توسط شهرداری منطقه 2 تبریز با کاشت گل های پائیزه، فرشی از گل های داوودی در پارک شمیم پایداری گسترده شد.

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه 2 تبریز، توسط تلاشگران حوزه فضای سبز منطقه و با کاشت گل های پائیزه، فرشی از گل های داوودی در پارک شمیم پایداری و در بلوار آیت الله ملکی گسترده شد و فرش گل های تابستانه، رنگ خزان به خود گرفت.
در این فعالیت، حوزه فضای سبز منطقه 2 اقدام به کاشت فرش گل پائیزه در پارک شمیم پایداری کرده و در اقدامی دیگر در ابتدای جاده باسمنج و در بلوار آیت الله ملکی هم کاشت گل داوودی به انجام رسیده و با انجام این عملیات، فضای زیبائی پدید آمده است.


PDF چاپ چاپ