منوی اصلی
 
تاریخ : سه شنبه 11 مرداد 1401     |     کد : 7527

اجرای عملیات لکه گیری در سه مسیر حوزه شهرداری منطقه دو تبریز

در جریان اجرای طرح نگهداشت شهری، سه مسیر از حوزه شهرداری منطقه دو تبریز لکه گیری شد.

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه 2 تبریز، این لکه گیری و ترمیم در سه مسیر از محلات زعفرانیه با توزیع چهار تن آسفالت اجرایی شد.
عملیات آسفالت ریزی و لکه گیری در تمامی محلات و مسیرهای محدوده منطقه دو تبریز در دست اقدام قرار گرفته و پس از انجام عملیات زیرسازی و آماده سازی به تدریج دیگر مسیرها نیز آسفالت ریزی خواهند شد.


PDF چاپ چاپ