منوی اصلی
 
تاریخ : دوشنبه 10 مرداد 1401     |     کد : 7522

اجرای طرح نگهداشت شهری در سه مسیر دیگر از منطقه دو تبریز

طرح نگهداشت شهری در سه مسیر دیگر از شهرداری منطقه دو تبریز اجرایی شد.

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه دو تبریز، نیروهای خدمات شهری منطقه طی روز گذشته با لکه گیری آسفالت در کوی شبنم، خیابان عزیزآباد و خیابان عطار نیشابوری بصورت همزمان نسبت به اجرای طرح نگهداشت شهری در سطح منطقه اقدام کردند.
 این طرح بر اساس اولویت در محلات مختلف این منطقه از تبریز در حال اجرا بوده و روز گذشته این عملیات در سه مسیر با استفاده از 7 تن آسفالت عملیاتی شد.
 طرح نگهداشت شهری شامل  ماموریتهای مختلف  همچون تنظیف معابر، تعمیر باکس ها و زیر باکس های پسماند شهری، شستشوی آبروها، ، رسیدگی به وضعیت سرویس های بهداشتی سطح حوزه، امحاء آگهی و دیوارنوشته ها، طعمه گذاری، شستشو و گندزدایی آبروها، رفع سد معابر مغازه ای و خودرویی  حذف تابلوهای زائد و موانع فیزیکی، کاتر زنی و لکه گیری معابر می شود.


PDF چاپ چاپ