منوی اصلی
 
تاریخ : پنجشنبه 23 دي 1400     |     کد : 6741

بررسی و رفع مشکلات اجرایی پروژه روگذر شهید فروزنده

با حضور شهردار منطقه دو تبریز و مدیرعامل جهاد نصرحمزه، مشکلات اجرایی روگذر شهید رحمان فروزنده مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه دو تبریز، با حضور باقر خوشنواز شهردار، معاونین مالی اقتصادی و فنی و عمرانی منطقه دو، آقای سیدمحمدعلی تفاخ مدیرعامل جهاد نصر حمزه و همچنین جمعی از ناظرین عمرانی و پیمانکاران این شهرداری، مشکلات اجرایی پروژه روگذر شهید رحمان فروزنده مورد بررسی مدیران قرار گرفت.
در این جلسه مدیرعامل جهاد نصر بروز برخی مشکلات و تاخیر اجرای پروژه را به علت قرار گرفتن آن بر روی کانال ایلی سو، امری اجتناب ناپذیر اعلام کرد.
وی همچنین گفت: برای ادامه اجرای روگذر شهید فروزنده در باند غربی، تیم اجرائی جهاد نصر آمادگی لازم را دارند.
تفاخ، ساخت عرشه پل را نیازمند تامین مالی پروژه عنوان کرد و از حمایت شهردار منطقه دو برای پیشرفت اجرای پروژه روگذر شهید فروزنده، قدردانی نمود.
وی خواستار تعامل و همکاری بیش از پیش جهاد نصر و شهرداری، برای به ثمر رسیدن پروژه بر اساس زمانبندی انجام گرفته شد.
 در ادامه این جلسه شهردار منطقه دو برای رفع ترافیک مسیر کمربندی میانی در راستای تسهیل تردد شهروندان، خواستار تسریع اجرای پروژه شد و گفت: برای ادامه اجرای پروژه و تامین مالی آن مشکلی نداریم و جهت جلوگیری از بار مضاعف مالی برای شهرداری، تاکنون اقدام به دریافت وام نکرده و از زمان آغاز اجرای روگذر شهید فروزنده، هزینه آن را تقبل کرده ایم.
وی همچنین از مدیرعامل جهاد نصر خواست، با سرعت دهی به عملیات اجرایی پل روگذر شهید فروزنده طبق قولی که به شهروندان داده شده است، پروژه را به اتمام رساندند.
حسین عالی باف معاون مالی اقتصادی منطقه هم با عنوان اینکه اتمام پروژه روگذر شهید فروزنده به جهت قرار گرفتن در مرکزی ترین و پرترددترین مسیر شهر تبریز بسیار حائز اهمیت است، خواستار تقویت جبهه کاری پروژه شده و گفت: برای تامین مالی پروژه مشکلی نداریم.
در ادامه این جلسه اصغر آدی بیگ معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه دو خواستار تقویت و افزایش نیرو برای سرعت بخشیدن به اجرای پروژه روگذر شهید فروزنده، به علت قرار گرفتن آن در پرتراکم ترین مسیر شهر در راستای جلب رضایت شهروندان شد.


PDF چاپ چاپ