منوی اصلی
 
تاریخ : شنبه 18 دي 1400     |     کد : 6727

رسیدگی به پرونده های حقوقی شهروندان توسط شهرداری منطقه دو

شهرداری منطقه دو تبریز، در طول 9 ماهه سال 1400 به 53 مورد از پرونده های حقوقی شهروندان، رسیدگی کرده است.

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه دو تبریز، کیومرث بخشی مدیر حقوقی منطقه گفت: در طول 9 ماهه سال 1400 به تعداد 164 مورد از پرونده های حقوقی شهروندان که به این واحد تحویل شده، در مراجع قضائی رسیدگی گردیده و 53 مورد از پرونده ها با اخذ نتیجه مطلوب مختومه شده است.
بخشی همچنین افزود: واحد حقوقی شهرداری منطقه دو تبریز، همچنین در حال رسیدگی و بررسی بقیه پرونده های شهروندان می باشد.
وی در ادامه تصریح کرد: نظارت بر قراردادهای فیمابین شهرداری با اشخاص حقیقی و حقوقی، اعلام پاسخ به استعلامات واحدهای مختلف شهرداری، اعلام پاسخ به مکاتبات قضائی و... از سایر فعالیت های امور حقوقی شهرداری منطقه دو تبریز، محسوب می شود.
 


PDF چاپ چاپ