منوی اصلی
 
تاریخ : دوشنبه 22 دي 1399     |     کد : 6002

مرمت تیرهای روشنایی پل پیشقدم توسط شهرداری منطقه 2 تبریز

توسط شهرداری منطقه 2 تبریز تیرهای روشنائی پل روگذر پیشقدم، مرمت و جاگذاری مجدد شد.

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه 2 تبریز، از سوی نواحی سه گانه معاونت خدمات شهری منطقه به منظور حفظ امنیت ترددی شهروندان از روی پل روگذر پیشقدم، 4 تیر روشنایی این پل، مرمت و جاگذاری مجدد شد.
با توجه به قرار گرفتن پل روگذر پیشقدم در کمربندی میانی به عنوان مرکزی ترین مسیر عبوری شهروندان، کارگران نواحی سه گانه خدمات شهری منطقه 2 برای حفظ امنیت عبوری و تردد بدون حادثه شهروندان از آن، اقدام به تعمیر و جاگذاری مجدد 4 تیر چراغ روی پل کرده و مشکل روشنائی این روگذر را برطرف کردند.      


PDF چاپ چاپ