منوی اصلی
 
تاریخ : سه شنبه 8 مهر 1399     |     کد : 5643

اجرای عملیات زیرسازی خیابان فردوس از سوی شهرداری منطقه 2 تبریز

با اتمام عملیات تراش آسفالت مستهلک خیابان فردوس، این مسیر از سوی شهرداری منطقه 2 تبریز در حال زیرسازی است.

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه 2 تبریز، درتداوم عملیات روانسازی تردد شهری از سوی معاونت فنی و عمرانی منطقه، تراش آسفالت مستهلک و قدیمی خیابان فردوس از اهم مسیرهای عبوری شهروندان و ساکنین حوزه ائل گلی به اتمام رسیده و این مسیر برای انجام آسفالت ریزی، به مرحله زیرسازی رسیده است.
معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه 2 تبریز حجم عملیات زیرسازی خیابان فردوس حد فاصل این مسیر تا ابتدای بلوار طوبی را در 28 هزار مترمربع مساحت، اعلام کرده است.PDF چاپ چاپ