منوی اصلی
 
تاریخ : سه شنبه 8 مهر 1399     |     کد : 5642

آماده سازی و تسطیح محوطه پارک کودک برای احداث فضای سبز

شهرداری منطقه 2 تبریز در حال آماده سازی و تسطیح محوطه داخلی پارک کودک برای احداث و کاشت فضای سبز می باشد.

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه 2 تبریز، حوزه فضای سبز منطقه عملیات آماده سازی و تسطیح محوطه داخلی پارک کودک کوی دادگستری را برای انجام کاشت فضای سبز این پارک، اجرائی کرده است.
شهرداری منطقه 2 تبریز انجام این عملیات را برای احداث فضای سبز و کاشت چمن، درخت و درختچه اعلام کرده است.

 


PDF چاپ چاپ