منوی اصلی
 
تاریخ : سه شنبه 21 مرداد 1399     |     کد : 5470

تخریب آسفالت کوی اطلس میرداماد از سوی شهرداری منطقه 2 تبریز

عملیات تخریب آسفالت مستهلک کوی اطلس میرداماد، از سوی شهرداری منطقه 2 تبریز اجرائی گردید.

عملیات تخریب آسفالت مستهلک کوی اطلس میرداماد، از سوی شهرداری منطقه 2 تبریز اجرائی گردید.
به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه 2 تبریز، به منظور تسهیل تردد شهروندان از معابر حوزه این منطقه و در راستای روان سازی عبور و مرور شهری، از سوی معاونت فنی عمرانی منطقه عملیات تخریب آسفالت مستهلک و قدیمی کوی 8 متری اطلس از مسیرهای فرعی شهرک میرداماد، اجرائی شد.
شهرداری منطقه 2 نهضت آسفالت ریزی معابر تحت پوشش این منطقه را بدون وقفه در حال اجرا دارد و در همین راستا همزمان تخریب آسفالت و آسفالت ریزی کوی اطلس را در حدود 70 متر طول به اجرا درآورده است.

 PDF چاپ چاپ