منوی اصلی
 
تاریخ : شنبه 16 فروردين 1399     |     کد : 4879

استمرار مشارکت شهرداری منطقه 2 تبریز برای تولید ماسک

شهرداری منطقه 2 تبریز جهت مقابله با شیوع ویروس کرونا، همچنان برای تولید ماسک، مشارکت می کند.

شهرداری منطقه 2 تبریز جهت مقابله با شیوع ویروس کرونا، همچنان برای تولید ماسک، مشارکت می کند.
به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه 2 تبریز، کارکنان حوزه فرهنگی اجتماعی این منطقه و جمعی از مربیان این شهرداری بطور مرتب و مستمر برای تولید ماسک مشارکت دارند و همگام با سایر شهروندان داوطلب در ستاد مبارزه با شیوع کرونا، در حال فعالیت می باشند.
حوزه فرهنگی اجتماعی منطقه 2 با در اختیار قرار دادن چرخ های خیاطی مربوط به کارگاه های آموزشی این منطقه به تولید ماسک، به همراه جمعی از کارکنان شهرداری در این امر خداپسندانه شرکت کرده و برای ارتقای ایمنی شهروندان، همچنان در تکاپویند.
بنابه این گزارش، ستاد مبارزه با شیوع کرونا و روند تولید ماسک، مورد بازدید دکتر صومی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز قرار گرفت.