منوی اصلی
 
تاریخ : پنجشنبه 7 آذر 1398     |     کد : 4515

بازدید رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تبریز از پیشرفت فیزیکی تعریض خیابان عطار نیشابوری

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تبریز با همراهی شهردار منطقه دو، از پیشرفت فیزیکی تعریض خیابان عطار نیشابوری بازدید کرد...

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تبریز با همراهی شهردار منطقه دو، از پیشرفت فیزیکی تعریض خیابان عطار نیشابوری بازدید کرد.
به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه دو تبریز، محمدباقر بهشتی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز با همراهی باقر خوشنواز شهردار منطقه دو از روند اجرائی و پیشرفت فیزیکی تعریض و مسیرگشائی خیابان عطار نیشابوری بازدید کرد.
در جریان این بازدید خوشنواز در توضیحاتی با عنوان اینکه این پروژه با 80 درصد پیشرفت فیزیکی از سوی حوزه عمران شهرداری منطقه دو در حال اجراست گفت: برای آسفالت ریزی مسیرگشائی خیابان عطار نیشابوری از 800 تن آسفالت استفاده شده است.
وی از اتمام عملیات جدول گذاری این پروژه نیز خبر داد و اظهار داشت: اجرای عملیات پیاده روسازی خیابان عطار نیشابوری نیز رو به اتمام بوده و فقط قسمت اندکی از کف سازی آن باقی مانده که این فعالیت نیز همچنان تداوم دارد.
شهردار منطقه دو همچنین در خصوص جداره سازی دیوار واقع در مسیر نیز گفت: این دیوار که به منظور زیبائی بیشتر پروژه با 60 درصد پیشرفت فیزیکی در حال احداث است، بطول 140 متر و به ارتفاع 3 متر می باشد.
خوشنواز خیابان عطار نیشابوری را بعلت منتهی شدن به چندین مراکز درمانی از جمله بیمارستان امام رضا و شهید مدنی، از اهم مسیرهای قابل دسترسی سریع و بدون ترافیک شهروندان به مراکز درمانی مذکور عنوان کرد. 
بنابه گفته شهردار منطقه دو، فعالیت برای جابجائی تیرهای برق و روشنائی واقع در مسیرگشایی خیابان عطار نیشابوری نیز به اتمام رسیده است

شایان ذکر است: در این بازدید همچنین معاون خدمات شهری منطقه 2 و مدیران این منطقه نیز حضور داشتند.