منوی اصلی
 
تاریخ : چهارشنبه 17 مهر 1398     |     کد : 4403

طرح تملک مسیرگشائی محله "علی بقال" تسریع یافت

از سوی شهرداری منطقه دو تبریز، طرح تملک مسیرگشائی محله "علی بقال" تسریع یافت.

از سوی شهرداری منطقه دو تبریز، طرح تملک مسیرگشائی محله "علی بقال" تسریع یافت.
به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه دو تبریز، باقر خوشنواز شهردار منطقه با عنوان اینکه طرح تملک مسیرگشائی محله "علی بقال" (واقع در حوزه شهرداری منطقه 10) از پروژه های فرامنطقه ای شهرداری منطقه دو، تسریع یافته است گفت: با پرداخت هزینه تملک برای اجرای پروژه مسیرگشائی محله "علی بقال" این منطقه بعنوان معین منطقه 10 مساعدت کرده است.
وی افزود: شهرداری منطقه دو تبریز با پرداخت 50 میلیارد ریال برای آزادسازی این مسیر با در نظر گرفتن نسبت تحقق بودجه منطقه دو، هزینه می کند.
خوشنواز املاک واقع در مسیرگشائی محله "علی بقال" را در حدود 90 ملک عنوان کرد و اجرای این پروژه را از اثرگذارترین و مهمترین مسیرهای شهر تبریز در تسهیل تردد شهروندان و وسایل نقلیه عمومی عنوان نمود.
شهردار منطقه دو تملک 100درصدی املاک بافت فرسوده و ناکارآمد این محل و اجرای مسیرگشائی در آن را در ایجاد بافت جدید با معماری نو، تاثیرگذاری در ارزش افزوده املاک مجاز، بهبود معیشت ساکنین محل و... بسیار موثر دانست.
شایان ذکر است: مسیرگشائی محله "علی بقال" موجبات اتصال میدان اتحاد به سعدآباد و خیابان کوثر را فراهم خواهد کرد.