منوی اصلی
 
تاریخ : چهارشنبه 13 شهريور 1398     |     کد : 4327

جلسه توجیهی سامانه خدمات کارکنان شهرداری منطقه دو برگزار شد

از سوی شهرداری منطقه دو تبریز، جلسه توجیهی سامانه خدمات کارکنان شهرداری، برای تمامی پرسنل حوزه های مختلف این منطقه برگزار شد...

از سوی شهرداری منطقه دو تبریز، جلسه توجیهی سامانه خدمات کارکنان شهرداری، برای تمامی پرسنل حوزه های مختلف این منطقه برگزار شد.
به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه دو تبریز، از سوی حوزه انفورماتیک منطقه، جلسه توجیهی کاربرد سامانه خدمات کارکنان شهرداری و چگونگی استفاده از این سامانه برای تمامی کارکنان واحدهای مختلف منطقه دو، برگزار شد.
این سامانه که شامل چگونگی بهره مندی کارکنان از کمیته رفاهی، کسب آگاهی لازم در خصوص صدور گواهی و ضمانت ها، مشاهده سیستم حضور و غیاب بصورت روزانه و... می باشد، توسط کارشناسان حوزه انفورماتیک شهرداری منطقه دو در چندین جلسه توجیهی برای کارکنان منطقه آموزش داده شد.