منوی اصلی
 
تاریخ : چهارشنبه 23 مرداد 1398     |     کد : 4268

برگزاری دوره آموزش مراقبت های اجتماعی برای کودکان

از سوی شهرداری منطقه دو تبریز دوره آموزش مراقبت های اجتماعی برای کودکان، در خانه فرهنگ نرجس خاتون (س) برگزار شد...

از سوی شهرداری منطقه دو تبریز دوره آموزش مراقبت های اجتماعی برای کودکان، در خانه فرهنگ نرجس خاتون (س) برگزار شد.
به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه دو تبریز، از سوی حوزه فرهنگی اجتماعی این منطقه، یک دوره آموزشی مراقبت های اجتماعی برای شهروندان کودک 5 الی 8 سال در خانه فرهنگ نرجس خاتون (س)، برگزار شد.
این دوره آموزشی، دارای سرفصل زندگی سالم در اجتماع و کسب مهارت های لازم برای مراقبت از خود در برابر آسیب های اجتماعی بود که در کلاس های مجزا برای دختران و پسران به منظور افزایش آگاهی آنان، برگزار گردید.