منوی اصلی
 
تاریخ : چهارشنبه 30 مرداد 1398     |     کد : 4251

آگهي مناقصه عمومی شهرداري منطقه 2 تبريز

شهرداري منطقه 2 تبريز در نظر دارد پروژه های عمرانی مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی به شرکت ها و پیمانکاران واجد شرایط به پیمان واگذار نمايد...

روزنامه: رسمی ـ کثیرالانتشار
تاريخ چاپ: 98/05/28
شهرداري منطقه 2 تبريز در نظر دارد پروژه های عمرانی مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی به شرکت ها و پیمانکاران واجد شرایط به پیمان واگذار نمايد. لذا شرکت هـای متقاضی می توانند از تاریخ انتشار آگهی جهت دریافت اسناد و مدارک مناقصه پس از واریز مبلغ -/500/000 ريال بابت خرید اسناد به حساب 100786511468 نزد بانک شهر شعبه 29 بهمن به نام شهرداری منطقه 2 تبریز، با در دست داشتن اصل فیش واریزی و معرفی نامه به واحد امور قراردادهای شهرداری منطقه 2 واقع در حدفاصل میدان افلاک نما و پل کابلی، روبروی کوی الهی پرست، ساختمان معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه 2 مراجعه نمایند.

رديف

نام پـروژه

برآورد اولیه(به ريال)

سپرده شرکت در مناقصه(به ريال)

دارای حداقل رتبه (پایه 5)

1

طرح تبادل رمپ شمال غربی پل کابلی (لوپ اتصالی توانیر به جاده ائل گلی)

-/27/800/000/000

-/1/390/000/000

راه و ترابری

2

آسفالت اساسی به صورت دستی (ائل گلی ـ سهند ـ فردوس ـ یاغچیان ـ گلشهر ـ پرواز)

-/3/000/000/000

-/150/000/000

راه و ترابری

3

آسفالت اساسی به صورت دستی (مارالان ـ زعفرانیه ـ میرداماد ـ ویلاشهر ـ رجائی شهر ـ الهی پرست)

-/3/000/000/000

-/150/000/000

راه و ترابری

4

تکمیل سالن سیم تریلی

-/4/450/000/000

-/222/500/000

ابنیه و ساختمان

 
  1. آخرين مهلت قبول پيشنهادات ساعت 13/30روز شنبه مورّخه 98/06/09 بوده و پيشنهادات واصله رأس ساعت 14/30 همان روز در كمیسيون مناقصه شهرداري تبریز واقع در خیابان آزادی، نبش لاله زار جنوبی مفتوح و قرائت خواهد شد.

  2. به پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش، مشروط و پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر واصل شود، ترتیب اثر داده نخواهدشد.

  3. بديهي است شركت در مناقصه و ارائه پيشنهادات قیمت، به منزلۀ قبول شروط و تكاليف مقرر در اسناد مناقصه بوده و شهرداري در رد يا قبول يك و يا كليه پيشنهادات مختار است.

  4. هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه ها خواهد بود.

  5. ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به پروژه هاي فوق در اسناد مناقصه مندرج مي باشد كه جزء لاينفك قرارداد مي باشد.

 
 
                  باقر خوشنواز
                  شهردار منطقه 2 تبریز