منوی اصلی
 
تاریخ : يکشنبه 16 تير 1398     |     کد : 4171

توسط امور ارتباطات شهرداری منطقه دو تبریز صورت گرفت؛

اخذ مدارک تحصلی فرزندان ممتاز کارکنان شهرداری منطقه دو تبریز

امور ارتباطات شهرداری منطقه دو تبریز طی اطلاعیه از کلیه همکاران محترم رسمی و کارمعین ( برابر بودجه اسمی) درخواست کرد تا مدارک تحصیلی فرزندان خود را بر اساس شرایط ذکر شده دراطلاعیه، به امور ارتباطات شهرداری منطقه دو تبریز تحویل دهند.

در این اطلاعیه آمده است؛
بدینوسیله به اطلاع کلیه همکاران محترم رسمی و کارمعین (برابر بودجه اسمی) می رساند، برابر مجوز ارسالی از شهرداری تبریز در خصوص تشویق فرزندان همکاران در مقاطع تحصیلی مختلف، امور ارتباطات شهرداری منطقه دو تبریز اقدام به اخذ مدارک از پرسنل عزیز می نماید.
لذا مقتضی است کلیه همکاران مدارک مربوطه زیر را تا 10 مرداد سال 98 به دفتر امور ارتباطات (واقع در ساختمان منطقه – طبقه چهارم) تحویل فرمایند.
بدیهی است بعد از موعد و مهلت مقرر هیچگونه مدرکی اخذ نخواهد شد.

شرایط پذیرش مدارک:
مقطع ابتدایی با رتبه خوب و بسیار خوب، مقطع متوسطه دور اول و دور دوم با معدل 16 به بالا، پذیرفته شدگان کنکور در مقاطع: کاردانی به کارشناسی، کارشناسی پیوسته، کارشناسی ارشد و دکترا
مدارک مورد نیاز:
یک قطعه عکس 3*4، یک برگ از اصل و کپی کارنامه، یک برگ گواهی از آموزشگاه و دانشگاه مربوطه (در صورت نبودن کارنامه)، یک برگ اصل روزنامه که نام قبولین در کنکور در آن درج شده باشد.