منوی اصلی
 
تاریخ : دوشنبه 20 اسفند 1397     |     کد : 3914

به منظور افزایش بهره وری در آستانه سال جدید

ساعات کاری منطقه دو شهرداری تبریز افزایش یافت

به منظور افزایش بهره وری ساعات کاری کارکنان شهرداری منطقه دو تبریز در آستانه سال جدید افزایش یافت.

با توجه به افزایش مراجعه ارباب رجوع و همچنین مدیریت حجم کار، شهرداری منطقه دو تبریز اقدام به افزایش ساعت کاری کلیه کارکنان تا ساعت  17 کرده است.
بر این اساس کارکنان شهرداری منطقه دو تبریز از 20 لغایت 28 اسفند ماه تا ساعت 17 با حضور در محل خدمت خود، پذیرای مراجعه کنندگان خواهند بود.