منوی اصلی
 
تاریخ : سه شنبه 18 دي 1397     |     کد : 3763

توسط شهرداری منطقه دو برگزار شد؛

کارگاه آموزشی فرزند پروری و مدیریت موقعیت های دشوار در ارتباط با فرزندان

کارگاه آموزشی فرزند پروری و مدیریت موقعیت های دشوار در ارتباط با فرزندانتوسط ...

کارگاه آموزشی فرزند پروری و مدیریت موقعیت های دشوار در ارتباط با فرزندان توسط مدیریت فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه دو برگزار شد.
این کارگاه ها با آموزش نحوه برخورد با فرزندان در شرایط مختلف بر اساس آخرین دستاورد های علمی و تربیتی تلاش دارد والدین را با اصول و مبانی  صحیح فرزند پروری آشنا سازد.
کارگاه آموزشی فرزند پروری و مدیریت موقعیت های دشوار در ارتباط با فرزندان در مدرسه مقداد و توسط پور طالب، کارشناس روانشناسی شهرداری منطقه دو برپا شد.