منوی اصلی
 
تاریخ : سه شنبه 17 مهر 1397     |     کد : 3550

آگهي مناقصه عمومی شهرداري منطقه 2 تبريز

شهرداري منطقه 2 تبريز در نظر دارد پروژه عمرانی مشروحه زیر را از طریق مناقصه...

روزنامه: رسمی ـ کثیرالانتشار
تاريخ چاپ: 17/07/97
شهرداري منطقه 2 تبريز در نظر دارد پروژه عمرانی مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی به شرکت ها و پیمانکاران واجد شرایط که دارای رتبه بنـدی مرتبط از سازمـان مدیریت و برنامه ریـزی می باشند به پیمـان واگذار نمايـد. لذا شرکت هـای متقاضـی می توانند از تاریخ انتشار آگهی جهت دریافت اسناد و مدارک مناقصه پس از واریز مبلغ -300/000 ريال بابت خرید اسناد به حساب 100786511468 نزد بانک شهر شعبه 29 بهمن به نام شهرداری منطقه 2 تبریز، با در دست داشتن اصل فیش واریزی به همراه رتبه بندی به روز و معرفی نامه به واحد امور قراردادهای شهرداری منطقه 2 واقع در حدفاصل میدان افلاک نما و پل کابلی، روبروی کوی الهی پرست، ساختمان معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه 2 مراجعه نمایند.

رديف

نام پـروژه

برآورد اولیه
(به ريال)

سپرده شرکت در مناقصه
(به ريال)

دارای حداقل رتبه
(پایه 5)

1

مرمت و بهسازی پارک های محله ای سطح منطقه (اوشاخلار باغچه سی، بهاران، فدک، رجائی شهر، صائب تبریزی، میرداماد و...)

-2/500/000/000

-125/000/000 

در رشته راه یا ابنیه

 

  1. آخرين مهلت قبول پيشنهادات ساعت 13/30روز چهارشنبه مورّخه 97/08/02 بوده و پيشنهادات واصله رأس ساعت 16/00همان روز در كمیسيون مناقصه شهرداري تبریز واقع در خیابان آزادی، نبش لاله زار جنوبی مفتوح و قرائت خواهد شد.

  2. به پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش، مشروط و پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر واصل شود، ترتیب اثر داده نخواهدشد.

  3. بديهي است شركت در مناقصه و ارائه پيشنهادات قیمت، به منزلۀ قبول شروط و تكاليف مقرر در اسناد مناقصه بوده و شهرداري در رد يا قبول يك و يا كليه پيشنهادات مختار است.

  4. هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه ها خواهد بود.

  5. ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به پروژه هاي فوق در اسناد مناقصه مندرج مي باشد كه جزء لاينفك قرارداد مي باشد.

 
 

باقر خوشنواز
شهردار منطقه 2 تبریز

 

 
 


نوشته شده در   سه شنبه 17 مهر 1397  ساعت  14:34   توسط   مدیریت سایت    تعداد بازدید  107
ویرایش شده در *** ساعت -- توسط
PDF چاپ بازگشت
نظرات شما :