منوی اصلی
 
 اخبار
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

تخریب آسفالت خیابان بوستان شمس آباد از سوی شهرداری منطقه 2 تبریز

تخریب آسفالت خیابان بوستان شمس آباد  از سوی شهرداری منطقه 2 تبریز شهرداری منطقه 2 تبریز، عملیات تخریب آسفالت مستهلک خیابان بوستان شمس آباد را به اجرا درآورده است.
چهارشنبه 18 تير 1399

تداوم عملیات احداث پروژه مشارکتی تجاری خدماتی خلیج در مرحله بتن ریزی

تداوم عملیات احداث پروژه مشارکتی تجاری خدماتی خلیج  در مرحله بتن ریزی شهردار منطقه 2 تبریز از تداوم عملیات اجرائی پروژه مشارکتی مجتمع تجاری خدماتی خلیج، در مرحله بتن ریزی خبر داد.
چهارشنبه 18 تير 1399

وجین گلکاری های چهار مسیر حوزه شهرداری منطقه 2 تبریز

وجین گلکاری های چهار مسیر  حوزه شهرداری منطقه 2 تبریز  شهرداری منطقه 2 تبریز به منظور حفظ فضاهای سبز شهری، اقدام به وجین کاری چهار مسیر سطح حوزه این منطقه کرده است.
چهارشنبه 18 تير 1399

تداوم عملیات اجرای دیوار حائل پارک کودک دادگستری

تداوم عملیات اجرای دیوار حائل پارک کودک دادگستری از سوی شهرداری منطقه 2 تبریز عملیات اجرای دیوار حائل پارک کودک دادگستری، همچنان ادامه دارد.
چهارشنبه 18 تير 1399

آگهي مناقصه عمومی شهرداري منطقه 2 تبريز

آگهي مناقصه عمومی شهرداري منطقه 2 تبريز شهرداري منطقه 2 تبريز در نظر دارد پروژه های عمرانی مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی به شرکت ها و پیمانکاران واجد شرایط به پیمان واگذار نمايد.
چهارشنبه 18 تير 1399

احداث دیوارهای رمپ شمالی پل همسان کابلی تبریز رو به اتمام است

احداث دیوارهای رمپ شمالی پل همسان کابلی تبریز  رو به اتمام است شهردار منطقه 2 تبریز از رو به اتمام بودن احداث دیوارهای رمپ شمالی پل همسان کابلی تبریز از مهمترین پروژه های رفع ترافیک شهری، خبر داد.
سه شنبه 17 تير 1399

استفاده از 31 تن آسفالت برای لکه گیری معابر شهرداری منطقه 2 تبریز

استفاده از 31 تن آسفالت  برای لکه گیری معابر شهرداری منطقه 2 تبریز شهرداری منطقه 2 تبریز در تداوم چاله زدائی معابر، برای لکه گیری چندین مسیر منطقه، از 31 تن آسفالت استفاده کرده است.
سه شنبه 17 تير 1399

تعویض سایه بان نیمکت پارک های حوزه شهرداری منطقه 2

تعویض سایه بان نیمکت پارک های حوزه شهرداری منطقه 2 شهرداری منطقه 2 تبریز به منظور رفاه حال شهروندان به هنگام استفاده از فضای پارک های حوزه این منطقه، اقدام به تعویض و مرمت سایه بان نیمکت ها می کند.
سه شنبه 17 تير 1399

تداوم اصلاح درزهای انبساطی پل روگذر پیشقدم

تداوم اصلاح درزهای انبساطی پل روگذر پیشقدم شهردار منطقه 2 تبریز از تداوم عملیات مرمت و بهسازی پل روگذر پیشقدم با اصلاح درزهای انبساطی روی پل، خبر داد.
سه شنبه 17 تير 1399

عملیات اصلاح و مرمت پل های دو مسیر حوزه شهرداری منطقه 2

عملیات اصلاح و مرمت پل های دو مسیر  حوزه شهرداری منطقه 2 شهرداری منطقه 2 تبریز برای سهولت تردد شهروندان از معابر، اقدام به اصلاح و مرمت دو پل حوزه این منطقه کرده است.
سه شنبه 17 تير 1399