منوی اصلی
 
 آرشیو
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

اتمام اجرای طرح فرش گل در شهرک رجائی شهر

اتمام اجرای طرح فرش گل در شهرک رجائی شهر شهرداری منطقه 2 تبریز اقدام به استفاده از طرح ابتکاری فرش گل، در شهرک رجائی شهر کرده است.
دوشنبه 7 مهر 1399

اتمام احداث دیوار حائل سنگی کوی نیکان ولیعصرجنوبی

اتمام احداث دیوار حائل سنگی کوی نیکان ولیعصرجنوبی شهرداری منطقه 2 تبریز، احداث دیوار حائل سنگی کوی نیکان ولیعصرجنوبی را به اتمام رساند.
دوشنبه 7 مهر 1399

اتمام عملیات تراش آسفالت خیابان فردوس

اتمام عملیات تراش آسفالت خیابان فردوس عملیات تراش آسفالت مستهلک خیابان فردوس از سوی شهرداری منطقه 2 تبریز به انجام رسید.
يکشنبه 6 مهر 1399

تداوم کاشت گل های پائیزه در بلوار 29بهمن

تداوم کاشت گل های پائیزه در بلوار 29بهمن شهرداری منطقه 2 تبریز کاشت بوته گل های پائیزه را در بلوار 29 بهمن، تداوم بخشیده است.
يکشنبه 6 مهر 1399

کف سازی آبروهای مسیر گلگشت

کف سازی آبروهای مسیر گلگشت شهرداری منطقه 2 تبریز کف سازی آبروهای مسیر گلگشت را به انجام رساند.
يکشنبه 6 مهر 1399

کنده کوبی پای درختان تفرجگاه جنگلی عباس میرزا

کنده کوبی پای درختان تفرجگاه جنگلی عباس میرزا حوزه فضای سبز شهرداری منطقه 2 تبریز کود دهی و کنده کوبی پای درختان تفرجگاه جنگلی عباس میرزا را به اجرا درآورده است.
يکشنبه 6 مهر 1399

آغاز عملیات اجرایی دیوار سنگی پارک ترافیک

آغاز عملیات اجرایی دیوار سنگی پارک ترافیک از سوی شهرداری منطقه 2 تبریز عملیات اجرای دیوار سنگی پارک ترافیک ائل گلی، آغاز گردید.
شنبه 5 مهر 1399

امحا دیوار نویسی و آگهی های غیرمجاز سه مسیر اصلی حوزه منطقه 2

امحا دیوار نویسی و آگهی های غیرمجاز  سه مسیر اصلی حوزه منطقه 2 از سوی شهرداری منطقه 2 تبریز دیوار نویسی و آگهی های غیرمجاز سه مسیر اصلی حوزه این منطقه، امحا گردید.
شنبه 5 مهر 1399

استفاده از 20 تن آسفالت، برای چاله زدائی معابر

استفاده از 20 تن آسفالت، برای چاله زدائی معابر شهرداری منطقه 2 تبریز برای چاله زدائی معابر سطح حوزه این منطقه، از 20 تن آسفالت استفاده کرده است.
شنبه 5 مهر 1399

آماده سازی طرح فرش گل در شهرک رجائی شهر

آماده سازی طرح فرش گل در شهرک رجائی شهر شهرداری منطقه 2 تبریز در حال آماده سازی طرح فرش گل برای کاشت پائیزه، در شهرک رجائی شهر می باشد.
شنبه 5 مهر 1399