منوی اصلی
 
 کتابخانه و قرائتخانه شهید پاشایی

کتابخانه و قرائتخانه شهید پاشایی

آدرس: تبریز/ خیابان آزادی/ پشت پمپ بنزین مارالان/ بوستان شهید پاشایی
تلفن: 3360482