منوی اصلی
 
 کتابخانه و قرائتخانه شهید بهشتی
کتابخانه و قرائتخانه شهید بهشتی

آدرس: تبریز/ جاده ائل گلی/ نرسیده به کوی سهند/ کوی دادگستری/ جنب مسجد قبا
تلفن تماس: 38276463