منوی اصلی
 
 روابط عمومی در نگاه مقام معظم رهبری

روابط عمومی در نگاه مقام معظم رهبری
بعضي معتقدند كه روابط عمومي‌ها بايستي حقيقت مطلب در مورد دستگاه‌ها را بيان كنند زيرا مردم انتظار و توقع دارند كه همه واقعيت‌ها را بشنوند. بعضي هم عقيده دارند علاوه بر گفتن اين حقيقت بايد نظر مردم نسبت به آن اداره نيز مشخص و منعكس شود. عده‌اي مي‌گويند تنها چيزهاي اميدبخش را بايد به مردم گفت و مطالب يأس‌آفرين را نبايد ارايه داد.  روابط عمومي‌ها بايد روش خود را از بين اين سليقه‌ها انتخاب كنند.

صادقانه بودن با مردم
 به نظر من شما بايد مشخص كنيد انتظار مردم و دستگاه‌ها از شما چيست. بايد با مردم صادقانه رفتار شود و با زبان فريب با آنها رفتار نشود. مهم‌ترين مميزه جمهوري اسلامي ايران در بخش تشكيلات اين است كه مردم،‌ مسئولان را از خود مي‌دانسته و توقع غيرواقعي شنيدن و حرف سست شنيدن را ندارند. آنان حرف صادقانه مي‌خواهند. از سوي ديگر لزومي ندارد همه حقايق را به مردم بگوييد و اين منافاتي با صادقانه بودن با مردم ندارد. بايد تركيبي از اين دو شيوه را اتخاذ كرد. يعني صادقانه،‌دور از اغراق و بدون قصد سرگرم كردن مردم با آنها ارتباط برقرار كرد.

ارائه ی کارها به مردم
مردم ما نمي‌دانند كه پس از پيروزي انقلاب چه تحولاتي صورت گرفته و همين امر موجب شد كه امام فرمودند مسئولان بايد كارهاي خود را به مردم گوشزد كنند. گاهي هم در تبليغ و بيان مطلب چنان زياده‌روي و بدلحني كرده‌ايم كه به ضدتبليغ مبدل شده است كه آثار بد آن از تبليغات سوء شايد كمتر نباشد.

دوری از افراط و تفریط
بسياري از اخباري كه به رسانه‌ها داده مي‌شود از طريق روابط عمومي انجام مي‌گيرد و بايد از افراط و تفريط دور باشد، در عين حال مسئولان در تنظيم خبر و در زمينه ارايه خبر مسئول هستند.

توسعه کارهای ابتکاری
نكته ديگر اين است كه برادران بايد قدري در توسعه دادن به انتشارات روابط عمومي‌ها قناعت كنند. زيرا زياد شدن خبرنامه‌ها هيچ لزومي ندارد. اما كارهاي ابتكاري را بايد توسعه داد. از جمله نظارت دادن خود مسئول به كار خود وي و تهيه جدول‌ها و نمودارها براي ديدن مسئولان كه چه كارهايي كرده است.

روابط عمومی، مشخص کننده روش ها و نقص ها
روابط عمومي بهترين نمايانگر اوضاع داخلي اداره از يك سو و از سوي ديگر منعكس‌كننده چگونگي مسايلي است كه در آن نهاد مي‌گذرد. سلامت يك دستگاه به اتصال اجزاي آن و هم‌نوايي و هم‌سازي آنها ارتباط دارد. روابط عمومي‌ها مي‌توانند فعاليت نهادها را ارزيابي و منعكس كنند و مشخص‌كننده روش‌ها و نقص‌هاي دستگاه مربوط خود باشند.