منوی اصلی
 
 شرح وظایف معاونت عمران شهری وادارات تابعه


 
عنوان پست / رده سازماني : معاون فني وعمراني
شرح وظايف پست سازماني مذكور بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل تعيين مي گردد .
1- نظارت بركليه پروژه هاي عمراني و اجرايي منطقه به لحاظ كيفي و كمي .
2- همكاري معاونت  قني وعمراني منطقه با حوزه  عمران شهري شهرداري مركزي.
3- ارائه طرحهاي عمراني در راستاي بهبود فضاي منطقه .
4- صدور كليه مجوزها و تائيد كليه مراحل براي صدور وپرداخت چك پيمانكاران .
5- نظارت بر اجراي پياده رو سازي احداث جوي آبها آسفالت خيابانها  اجراي پل ها جداول رفوژها ساختمانهاي اداري خاكبرداري وخاكريزي زير سازي و خيابان سازي در محدوده منطقه .
6- نماينده شوراي اسلامي شهردر كمسيونهاي معاملات و تحويل .
7- صدور مجوز حفاري براي كليه سازمانهاي خدمات رسان شهري و ادارات دولتي و غير دولتي و اشخاص حقيقي و حقوقي
8- نماينده شهردار جهت صدور مجوزهاي حفاري تك انشعابي در سطح منطقه
9- ارايه طرح هاي پيشنهادي جهت بودجه سال آينده منطقه و نماينده شهردار جهت حضور در كميته هاي عمراني و مربوط به بودجه
10- ساير اموري كه از طرف مافوق ارجاع مي شود .
 

مسئول حمل ونقل وترافیک

 
عنوان پست / رده سازماني : مسئول حمل و نقل وترافيك
شرح وظايف پست سازماني مذكور بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل تعيين مي گردد .
1- تشخيص و شناسايي نقاط تصادف در سطح و گزارش به معاونت عمران .
2- همكاري با واحد ها و ارگانهاي حمل و نقل شهري و ترافيك مستقر در منطقه .
3- همكاري در جهت اجراي طرحهاي كلان ترافيكي شهري .
4- بررسي چراغهاي راهنمايي و تابلوهاي سطح منطقه از لحاظكنترل وضعيت و بررسي عملكرد ، تعمير ، نظافت .
5- پيگيري تامين اعتبارات و پيش بيني بودجه طرحهاي ترافيكي منطقه .
6- همكاري در زمينه اجرا و اصلاح هندسي و ايمني سازي شبكه معابر و اصلاح زمان بندي چراغهاي راهنمايي .
7- طراحي معابر و اصلاح سيستمهاي مختلف كنترل ترافيك .
8- تهيه گزارشات در مدت زمان معين از مشكلات مختلف رفت و آمد و پيگيري علل آن .
9-  نظارت بر كنترل ترافيك بر فعاليتهاي ديگر شهرداري اعم از ساختماني ، راهسازي و تجهيز شبكه و ترابر ايمني .
10- كنترل معابر مجهز به كارت پارك ساعتي .
11- تهيه در خواست ها و شكايات مردم در مورد حمل و نقل و ترافيك و انعكاس به معاونت عمران .
12- تلاش در جهت تقويت و ارتقاء بهبود جايگاه مهندسي ترافيك در شهرداري منطقه بطور روز افزون .
13- تلاش در جهت افزايش فرهنگ عمومي در جهت  حمل ونقل شهري.
14-نظارت بر امور خط كشي معابر در محدوده مناطق .
15-كنترل صحت عملكرد دستگاه فرماندهي و اعلام موارد قابل اصلاح به مركز كنترل ترافيك .
16-هماهنگي در مورد حفاريهاي مورد نياز پيمانكار بر اساس اعلام مديريت هماهنيگ امور مناطق حوزه .
17-شركت در جلسات مرتبط به صدور مجوز .
18-اعلام موارد اضطراري با سريعترين روش به مركز كنترل ترافيك و مديريت هماهنگي امور مناطق .
19-بررسي وضعيت فونداسيون تابلوها و كنترل استحكام آنها (تابلوهاي اطلاعاتي و انتظامي ) و اعلام شكايات به حوزه حمل و نقل .
20-رفع موانع طبيعي و غير طبيعي كه موجب عدم ديد صحيح تابلوها مي شود .
21-پيگيري جهتد شسشتو و رنگ آميزي گل ميخ هاي چدني .
22- ساير اموري كه از طرف مافوق ارجاع مي شود .
 

رئیس اداره عمران

 
عنوان پست / رده سازماني : رييس اداره عمران
شرح وظايف پست سازماني مذكور بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل تعيين مي گردد .
1-     بررسي اوليه بودجه عمراني پيشنهادي
2-     تخصيص منابع مالي به فعاليتهاي از پيش تعيين شده در برنامه آتي
3-     اجراي پروژه هاي يكساله شهرداري از لحاظ تامين پيمانكاران.
4-  هماهنگي هاي لازم با حوزه معاونت عمران شهري در پياده سازي و اجراي پروژه هاي كلان شهري
5-      انعكاس پيشرفت و عدم پيشرفت فازهاي مختلف اجراي پروژه .
6-     اجراي پروژه هاي كوچك در سطح منطقه كه تا سقف بودجه تامين شده باشد .
7- كنترل سيستماتيك پروژه هاي در دست انجام و انعكاس مشكلات معاونت فني و عمراني شهرداري منطقه .
8-     نظارت عاليه بر پروژهايي تحت نظارت ناظرين منطقه
9-     بر آورد پروژه هاي منطقه
10-كنترل و نظارت بر فعاليت پيمانكاران .
11- تائيد صدور وضعيت پيمانكاران .پس از رسيدگي مجدد
12-   تحويل پروژه به بهره برداري و زمان اتمام پروژه .
13- شناخت مشكلات منطقه از نظر مشكلات عمراني و ارائه طرحهاي عمراني جهت حل اين معضلات .
14-تاييد صورتجلسات تحويل موقت و قطعي پيمانكاران
15-ساير اموري كه از طرف مافوق ارجاع مي شود . 
 

مسئول نگهداری وتعمیرات

 
عنوان پست / رده سازماني : مسئول نگهداري و تعميرات
شرح وظايف پست سازماني مذكور بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل تعيين مي گردد .
روكش و لكه گيري آسفالت خيابانهاي سطح منطقه .
مرمت و بازسازي ابنيه در سطح منطقه  .
تعمير پياده روهاي سطح منطقه .
دريافت نظرات ارباب رجوع و اقدامات مقتضي در اين موارد از معاونت و رئيس عمران متطقه .
مرمت جداول معابر.
صدور محوز حفاري (تك انشعابي) حهت منازل و تجاريها .
صدور محوز حفاري (طولي) جهت شركتهاي تاسيساتي .
پل سازي و كانيو بر روي كانالها و آبروها و معابر در سطح منطقه .
تهيه و نصب دريچه هاي فلزي در پاركها و معابر در سطح منطقه .
تهيه و نصب تابلو وموانع فلزي جهت جلوگيري از ورود خودرو به پياده رو ها .
حفر چاه دفع آب سطحي .
لايروبي چاهها و كانالهاي موجود در سطح منطقه .
هماهنگي و پيگيري جهت جابجايي تاسيسات شهري .
نصب نيمكت، فلزي اسباب بازي، تير چراغ روشنايي و نرده هاي فلزي در پاركهاي سطح منطقه، ساخت حوضچه ، ديوار كشي زمينهاي بايرو اجراي تعميرات تا حدي كه نياز به پيمانكار نباشد .
ساير مواردي كه از طرف مافوق ارجاع ميشود .