منوی اصلی
 
 شرح وظایف و ماموریت ها

ماموریتها

جذب  کارکنان شهرداری ، سازماندهی ، آموزش،تجهیز حفظ و انسجام وبکارگیری نیروهای بسیجی در عرصه های فرهنگی ، اجتماعی، امنیتی ،  دفاعی ،سازندگی حوادث غیر مترقبه و...با اولویت مقابله با تهدیدات نرم فرهنگی اجتماعی  دشمن وگردان امداد ونجات از طریق رده های مقاومت

شرح وظایف

1 -  زمینه سازی برای جذب حداکثری کارکنان شهرداری

2 - پیش بینی های لازم در مورد حوادث غیر مترقبه و بلایای طبیعی  با هماهنگی ستا دبحران های شهرداری

3 - کمک به ایجاد فضای معنوی در سطحرده های مرکز وسطح  شهراز طریق تبلیغات گسترده  شهری از جمله تبلیغات در مترو اتوبوس رانی تاکسیرانی تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر و...

4 - ایجاد فضای شاداب از طریق گسترش ورزش بسیجیان با استفاده از ظرفیتهای  بوسیله باشگاههای ورزشی شهرداری تهران  و تعمیم آن به عموم کارکنان شهرداری و مردم .

5 - فرهنگ سازی در سطح رده ها پایگاه و حوزه های  بوسیله توزیع و چاپ کتاب با موضوعات مختلف و  بروشورهای و ... تعمیم آن به عموم کارکنان شهرداری و مردم

6 - استفاده از کلیه امکانات شهرداری برای پیشبرد اهداف عالیه سپاه بسیج و منویات مقام معظم رهبری

7 - آموزش بسیجیان و کارکنان شهرداری  جهت استفاده در مواقع بحران هاو بلایای طبیعی از جمله آتش نشانهای داوطلب آموزش امداد ونجات و...

8 - ارائه پیشنهاد و برنامه به شهرداری جهت کمک به اداره شهر تهران .

9 - گسترش گردانهای امدادو نجات با توجه به وظیفه ذاتی شهرداری

10 - شناسائی وکمک به افراد بی بظاعت خانواده شهدا وایثارگران و بسیجیان ویا شهرو معرفی به شهرداری جهت کمک مالی و...

11 - بررسی معظلات فرهنگی اجتماعی شهر تهران کمک به رفع آنها

12 - اداره وهدایت رده های مقاومت تحت امر .

13 - تلاش برای شناسائی وجذب کارکنان در قالب عضویتهای مختلف در جهت تحقق ارتش بیست میلیونی .

14 - پیگیری وتشکیل کلاسهای آموزش عمومی ، مقدماتی تکمیلی امدادو نجات و....برای پایگاههای مقاومت .

15 - اجرای برنام های حفظ وانسجام ( فرهنگی ، تربیت بدنی ،اردوئی ،...) بسیجیان تحت امر برابر برنامه های ابلاغی .

16 - اجرای برنامه های ورزش همگانی برای پایگاههای مقاومت

17 - به کارگیری بسیجیان در گردانهای امدادونجات ومشارکت در دفاع غیر نظامی در محدوده استحفاظی .

18 - تامین نیروهای بسیجی مورد نیاز مامورتهای سپاه بر اساس سهمیه ابلاغی

19 - پیشنهاد ایجاد ، گسترش ، ادغام وجابجائی ردههای تابعه .

20 - شناسائی وبکارگیری بسیجیان مستعد و واجد شرایط برای اداره بسیج در تمام سطوح مدیریتی و کادر سازی برای مسئولیتها.

21 - نظارت بر اجرای برنامه ها ، دستور العملها ، آئین نامه ها وابلاغیه های مربوطه

22 - جمع آوری کمکهای مردمی از طریق پایگاههای مقاومت در حوادث غیر مترقبه .

23 - انجام برنامه های سرکشی از خانواده ای معظم شهدا وایثارگران بنا به دستور .

24 - برگزاری همایشها ،یادواره و کنگره شهدا و ایثارگران .

25 - اجرای فعالیتهای تبلیغی ، هنری آموزش و... در خصوص غنی سازی اوقات فراغت خانواده های بسیجیان وبرنامه های طرح میثاق .

26 - تلاش در جت استقرار فرهنگ بسیجی واسلامی در بین بسیجیان با کمک حوزه محترم نمایندگی ولی فقیه .

27 - جمع آوری آمار واطلاعات وگزارشات وجمع بندی آنها وارسال به ناحیه ادارات .

28 - انجام اقدامات لازم در جهت ارتقاء توان مدیریتی مسئولین وفرماندهان رده ها وبه منظور به روز کردن اطلاعات مدیریتی ونظامی

29 -  پیگیری وانجام سایر برنام های ابلاغی از رده مافوق .

30 -  ارائه خدمات رفاهی به بسیجیان تحت امر.

31 - اجرای برنامه های مشترک با پایگاههاو حوزه ها ی مقاومت شهری ، دانشجویی ودانش آموزی در سطح تهران

32 - تدوین مقررات مختلف شامل دستور العمل ها و بخش نامه ها برای رده های تحت امر

33 - توجیه به سلامت بسیجیان از طریق انجام واکسیناسیون و برنامه های اهدای خون وحجامت .

34 - جمع آوری اخبار و اطلاعات و شایعات و ارسال به ناحیه .

35 - ایجاد ستاد خبری و استقرار نماینده در اتاق وضعیت .

36 - شناسایی و مبارزه با مفاسد اداری

37 - اجرای طرح های خدمات بی منت به مراجعین شهر داری .