منوی اصلی
 
 شهرداران منطقه 2

شهرداران منطقه 2 تبریز از ابتدا تا کنون

9. دکتر عباس عادلی شهیر


از ۱۸ اسقند 1392  تا 18 آذر 1394

8. مهندس اکبر آقامحمدی


از سال 1388 تا 18 اسفند 1392

7. دکتر مهدی سلیمانپور


از سال 1386 تا سال 1388

6. مهندس سعید محدث


از سال 1382 تا سال 1386

5. مهندس قهرمان زارع4. مهندس عباس رنجبر3. مهندس بهروز شفق نیا2. زنده یاد مهندس عبدالله عبداللهی فومنی1. مهندس محمود فایده ای