منوی اصلی
 
 میرزا جبار عسگر زاده(باغچه بان)

استاد جبار باغچه بان (عسگر زاده) يکي از  خادمان پر تلا ش فرهنگ ايران و به معناي واقعي کلمه معلم بود.

 زنده ياد باغچه بان سال 1297 شمسي آموزگاري را در شهر مرند آذربايجان آغاز کرد.
بعدها به مناسبت تاسيس نخستين کودکستان خود  در تبريز، به نام باغچه اطفال نام خانوادگي خود را به باغچه بان تغيير داد.

باغچه بان را بايد اولين کسي دانست که در ايران آموزش سمعي و بصري را به نظام آموزشي کشور ما وارد کرد.

 او با خلاقيت خاص خود، وسايل سمعي و بصري مي ساخت تا به وسيله آن به دانش آموزان کودکستاني بيشتر و بهتر بياموزد ايجاد آموزش قبل از دبستان و بنيانگذاري آموزش و پرورش ناشنوايان در ايران از افتخارات باغچه بان است.

جبار باغچه بان همچنين اولين مولف و  ناشر کتاب کودک در ايران است. او از سال 1307 عليرغم دشواري هاي فراوان چاپ و کليشه، چاپ کتب مخصوص کودکان را با تصاويري که خود مي کشيد آغاز کرد.

گفتني است، يکي از کتاب هاي وي با عنوان «بابا برفي» از سوي شوراي جهاني کتاب کودک به عنوان بهترين کتاب کودک انتخاب شد.

وي  کتاب هاي ديگري همچون کتاب حساب ويژه  و کتاب آموزش کر و لال ها را به رشته تحرير درآورده است از ابتکارات  باغچه بان مي توان به روش شفاهي در تعليم ناشنوايان اختراع گوشي  استخواني يا تلفن گنگ، کشف  خواص صوت ها و تقسيم بندي آنها تهيه وسايل مختلف بصري براي تدريس ناشنوايان و اختراع گاه نما اشاره داشت.

پس از تعطيلي باغچه اطفال در تبريز، جبار باغچه بان فعاليت آموزشي خود را در شيراز به مدت 6 سال دنبال کرد و در سال 1312 کار آموزش ناشنوايان را در خيابان سعدي تهران در خانه اي محقر با 6 کودک کرو ولا ل پي گرفت.

باغچه بان شيوه آموزشي  جديدي در تدريس الفباي فارسي به وجود آورد که ترکيبي از روش مکتب خانه ها ومدارس قديم ايران و روش مدارس آن روز بود. شيوه آموزشي باغچه بان در ارتباط با ناشنوايان نيز يک روش تجربي و ابتکار بدون اقتباس از الگوهاي خارجي بود. الفباي گوياي باغچه بان شهرت بين المللي دارد.

وي در سال 1313 امتياز  مدرسه ناشنوايان باغچه بان را گرفت و همان سال مدرسه ناشنوايان تهران  در يوسف آباد را بنا نهاد و در اختيار  دانش آموزان ناشنوا قرار داد.

وي در طول کار،  روش شفاهي راکه يافته بود استوار ساخت و در نتيجه امروز در کليه مدارس ناشنوايان به کودکان حرف زدن و لب خواني آموخته مي شود.

باغچه بان براي آسان کردن  روش آموزش ناشنوايان الفباي دستي خود را اختراع کرد. اين الفبا از نظر اينکه  با خاصيت اصوات مطابقت دارد کمک تلفظ است و نه جاشين آن و از اين رو در نوع خود بي نظير است.

جبار باغچه بان  نخستين معلم گل هاي خاموش در ايران پس از اينکه با دست هنر آئينه اي براي کرو لال ها ساخت و از چشم  به جاي گوش چهره صوت را براي آنان ترسيم کرد، سرانجام در چهارم آذرماه سال 1345 با اميد به آينده اي روشن براي ناشنوايان در سن 82 سالگي ديده از جهان فرو بست; روحش شاد و يادش گرامي باد.