منوی اصلی
 
 منبت چوب

از آنجا كه عموما بخش تزييني منبت به صورت پيرايشي و غيرالحاقي است، بنابراين داراي دوام زيادي نيز هست و در صورتي كه بر اثر عوامل آسيب زاي خارجي صدمه نبيند به اندازه عمر چوبي كه منبت بر روي آن اجرا شده دوام دارد.
 
آثار چوبي منبت كاري شده از ديرباز در متن زندگي مردم حضور داشته و امروز نيز به خوبي توانسته است جايگاه خود راحفظ نمايد. در ميان اين آثار، برخي آثار منحصر به فرد و داراي ارزشهاي والاي هنري و فني هستند كه آنها را به آثار موزه اي تبديل نموده است ولي توليدات انبوه اين رشته نيز به دليل اهميت اقتصادي قابل توجه ميباشد.

مهمترين عنصر در منبت، چوب ميباشد كه بر اساس شيوه كار، نوع چوب نيز مشخص ميشود اما مهمترين چوبهاي رايج در منبت كاري عبارتند از : آبنوس، شمشاد، نارنج، گلابي، عناب، فوفل، گردو، زالزالك، زبان گنجشك، راش، افرا، توسكا، و...