منوی اصلی
 
 ورنی بافی

ورني يكي از زيراندازهاي سنتي منطقه آذربايجان ميباشد كه در منطقه اهر و ارسباران به صورت وسيعي توسط زنان عشاير بافته ميشود.

مشخصات فني ورني به شرح زير ميباشد:
دار ورني در دو نوع فلزي و چوبي ساخته ميشود كه بصورت عمودي چله كشي شده و از جنس نخ، پشم و ابريشم ميباشد.
 
زمينه معمولا از جنس پشم تازه، تمام ابريشم و يا پشم كهنه (تهيه شده از مصالح جاجيم هاي مستعمل) ميباشد. نقوش بافته شده به صورت ذهني ميباشد اما امروزه نقشه هاي جديدي آماده و بافته ميشود. رنگرزي الياف ورني به هر دو شيوه شيميايي و گياهي انجام ميگيرد.

 ورني معمولا در ابعاد (90× 60) و (150× 100) و (200×120) و (300×200) و (350× 250) و  (400× 300) و (600× 400) و (800× 500) سانتي متر بافته ميشوند. ورني به برخي كشورهاي اروپائي و امريكا صادر ميگردد.