منوی اصلی
 
 نقره کوبی

نقره كوبي يكي از رشته هاي قديمي صنايع دستي كشورمان ميباشد كه در شهر تبريز نيز جريان دارد و عمدتا بر روي تسبيح انجام ميشود. نوع جنس اين تسبيح ها از نوعي هسته ميوه (آويگادو) است كه در زبان عاميانه به آن كشكول گفته ميشود و از آفريقا وارد ميشود. نقره بكار رفته نيز كاملا خالص ميباشد كه با انجام سوراخكاري، نقره هاي مورد نظر جايگذاري شده و سپس پرداخت زده ميشوند. علاوه بر هسته ميوه آويگادو، از چوب يسر، عناب، آبنوس و صندلوس در ساخت تسبيح استفاده ميشود.
 

همچنين نقره كوبي علاوه بر تسبيح بر روي اشياء ديگري همچون تابلوهاي تزييني، عصا، پيپ، پايه فندك، استكان، زيرسيگاري، چوب سيگار و... نيز انجام مي گيرد.