منوی اصلی
 
 تابلو سنگ

اين رشته هنري بديع چند سالي است كه در شهر تبريز رواج يافته است. دراين هنر با استفاده از كنار هم قرار دادن سنگ ريزه هاي طبيعي و چسباندن آنها بر روي زمينه كار، تصاوير زيبايي ايجاد ميگردد. به علت طبيعي بودن سنگريزه ها، تقريبا رنگ هيچكدام از آنها مشابه هم نيست همچنين ميزان دوام و ماندگاري اين نوع تابلو چندين برابر تابلوهاي رنگ شده ميباشد.

مشخصات و مراحل ساخت:
1- جمع آوري سنگ ريزه هاي طبيعي از سواحل دريا.
 

2- پاك كردن سنگ ريزه ها و سوا كردن سنگ ها با توجه به شكل آنها.
 

3- طراحي طرح مورد نظر روي زمينه از جنس چوب يا سنگ يا كاشي.
 

4- آماده كردن چسب (صمغ) براي چسباندن سنگ ريزه ها.
 

5- چسباندن سنگريزه ها با توجه به تناليته رنگي(خودرنگ) و اندازه سنگ متناسب با طرح.
 

6- فيكساتيو (ورني) زدن طرح براي مقاوم سازي در برابر تاثيرات فيزيكي.