منوی اصلی
 
تاریخ : چهارشنبه 28 اسفند 1398     |     کد : 4838

توسط بهداشت محیط منطقه 2 تبریز: حجم اکسیژن ریه کارکنان شهرداری منطقه 10 تست شد

بهداشت محیط شهرداری منطقه 2 تبریز در یک حرکت انسان دوستانه، اقدام به تست حجم اکسیژن ریه کارکنان شهرداری منطقه 10 کرد.

بهداشت محیط شهرداری منطقه 2 تبریز در یک حرکت انسان دوستانه، اقدام به تست حجم اکسیژن ریه کارکنان شهرداری منطقه 10 کرد.
به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه 2 تبریز، بنابه دستور رضا جان فشان نوبری معاون مالی اقتصادی این منطقه، بهداشت محیط این شهرداری جهت اطمینان از سلامتی کارکنان شهرداری منطقه 10 در مقابل بیماری مسری کرونا، حجم اکسیژن ریه پرسنل را با دستگاه مخصوص تست کرد.
بهداشت محیط شهرداری منطقه 2 علاوه بر انجام تست کارکنان منطقه 2 جهت اطمینان از سلامتی پرسنل، در یک حرکت انسان دوستانه و خداپسندانه با حضور در بین کارکنان شهرداری منطقه 10 همچنین اقدام به تست حجم اکسیژن ریه پرسنل این منطقه نیز کرد.