منوی اصلی
 
تاریخ : سه شنبه 27 اسفند 1398     |     کد : 4831

فضای سبز مقابل راهنمائی، مفروش به فرش گل بهاره شد

از سوی شهرداری منطقه 2 تبریز فضای سبز مقابل راهنمائی، مفروش به فرش گل بهاره شد.

از سوی شهرداری منطقه 2 تبریز فضای سبز مقابل راهنمائی، مفروش به فرش گل بهاره
شد.
به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه 2 تبریز، از سوی حوزه فضای سبز منطقه در تداوم کاشت بوته گل های بهاره، فضای سبز مقابل راهنمائی از مهمترین مسیرهای مورد تردد شهروندان، مفروش به فرش گل بهاره شد.
در این گلکاری بهاره از گل های بنفشه استفاده شده و این فرش گل در ابعاد 98 مترمربع کاشت گردیده که شهروندان می توانند با عبور از این مسیر، تماشاگر آغاز فصل زیبای بهار باشند.
توسط شهرداری منطقه 2 تبریز همچنین در فضای سبز مقابل راهنمائی طرح گل زیبای دیگری با استفاده از بوته های بنفشه و شب بو، کاشت شده است.