منوی اصلی
 
تاریخ : چهارشنبه 23 بهمن 1398     |     کد : 4694

بطور سه شبانه روز متوالی به انجام رسید: تلاش شهرداری منطقه 2 تبریز برای بازگشائی معابر

شهرداری منطقه 2 تبریز برای تردد آسان و بدون حادثه شهروندان از معابر، بطور سه شبانه روز متوالی، برای عملیات برف روبی و بازگشائی مسیرهای سطح حوزه، تلاش مضاعفی بکار گرفت...

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه 2 تبریز، نیروهای نواحی سه گانه حوزه خدمات شهری این منطقه بدون وقفه و بطور سه شبانه روز متوالی، اقدام به محلول پاشی و نمک پاشی تمامی معابر اصلی و فرعی سطح حوزه منطقه کرده و برای یخ زدائی و بازگشائی معابر همت مضاعفی بکار گرفتند.
در این عملیات تمامی مسیرهای اصلی حوزه منطقه 2 همچون دروازه تهران، جاده باسمنج، کمربندی میانی، بلوار 29 بهمن، بلوار دکتر حسابی و... محلول پاشی شد و در تمامی مسیرهای فرعی علاوه بر انجام نمک پاشی، برای تردد بدون حادثه شهروندان و عابرین پیاده عملیات برف روبی و یخ زدائی پیاده روها به انجام رسید.
شایان ذکر است: نیروهای نواحی سه گانه خدمات شهری منطقه 2، همچنان در حال فعالیت برای بازگشائی معابر هستند.