منوی اصلی
 
تاریخ : پنجشنبه 10 بهمن 1398     |     کد : 4654

برگزاری اردوی تفریحی برای هنرجویان مراکز فرهنگی شهرداری منطقه دو

شهرداری منطقه دو تبریز برای هنرجویان مراکز فرهنگی این منطقه، اردوی تفریحی آشنایی با حیوانات را برگزار کرد...

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه دو تبریز، از سوی حوزه فرهنگی اجتماعی این منطقه، برای هنرجویان کودک و نوجوان مراکز فرهنگی تحت حوزه، اردوی تفریحی و آموزشی آشنائی با حیوانات برگزار شد.
شهرداری منطقه دو تبریز با میزبانی از کودکان و نوجوانان هنرجو در جزیره حیوانات، امکان یادگیری نکات بسیاری از جمله رعایت حقوق حیوانات را برای کودکان فراهم آورد.