منوی اصلی
 
تاریخ : سه شنبه 8 بهمن 1398     |     کد : 4651

اجرای عملیات رفع موانع فیزیکی در معابر شهرک رجائی شهر و ویلاشهر

از سوی شهرداری منطقه دو تبریز به منظور سهولت تردد شهروندان، عملیات رفع موانع فیزیکی در معابر شهرک رجائی شهر و ویلاشهر به انجام رسید.

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه دو تبریز، به منظور سهولت تردد شهروندان از مسیرهای سطح حوزه با شناسائی مکان های پرخطر از سوی حوزه خدمات شهری منطقه، رفع موانع فیزیکی و برطرف نمودن نقاط حادثه خیز در 4 مسیر شهرک رجائی شهر و ویلاشهر به انجام رسید.
این عملیات که برای تامین امنیت و سلامت عبوری شهروندان در خیابان شادمان و روحانی رجائی شهر و در مسیر 2 بانده شکوفه و وحدت غربی ویلاشهر به انجام رسیده، شامل حذف و برش میله های فلزی زائد جهت رفع موانع حرکتی شهروندان در پیاده روها و ابتدای ورودی معابر مذکور می باشد که از سوی حوزه خدمات شهری منطقه دو، بصورت شبانه به انجام رسیده است.