منوی اصلی
 
تاریخ : چهارشنبه 20 آذر 1398     |     کد : 4539

دستیابی به توسعه پایدار؛ دورنمای طرح آموزش شهروندی در مدارس

شهردار منطقه 2 شهرداری تبریز دستیابی به توسعه پایدار را دورنما و از اهداف آموزش های شهروندی در مدارس عنوان کرد...

باقر خوشنواز با بیان اینکه هدف آموزش شهروندي نحوه ایجاد انگیزش در بین افراد براي پذیرش نقش شهروندی و توجه به منافع جمعی است، گفت: سرفصل های کتب آموزش شهروندی با حسن توجه معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری تبریز و متخصصان امر، مباحث ضروری زندگی اجتماعی و مسئولیت های شهروندی را مورد توجه قرار داده و از طریق آگاهی بخشی به حقوق شهروندي، تقویت مهارتهاي زندگی اجتماعی و ایجاد انگیزش در افراد جامعه و شکل گیري حس شهروندي را تسهیل می کند.
وی با اشاره به اینکه اهداف مهم ملی و محلی  بسیاری از کشورهای توسعه یافته توجه به تربیت شهروندان موثر و فعال است، اظهار داشت: در سال های گذشته، فرهنگ همیاری در فعالیت های شهری در بافت اجتماعی تبریز جایگاه ویژه ای داشت اما با تغییرات زندگی شهری این مهم کمرنگ تر شده و این درحالیست که توجه به مهارت های زندگی اجتماعی از یک سو و مشارکت در مدیریت شهری همچون حفاظت از محیط زیست، ترافیک، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در عصر جدید بیش از پیش می تواند راهگشا در مدیریت شهر باشد.
خوشنواز همچنین آموزش و پرورش را یکی از نهادهاي اجتمـاعی دانست که  بـه عنـوان ابزاري مهم براي مداخلۀ اجتماعی به شمار می رود و نقش مهمـی در تعریـف و شـکل دهـی بـه رشـد روانی اجتماعی و شخصیت نوجوانان دارد.
 شهردار منطقه 2 شهرداری تبریز با اشاره به موفقیت کشورهایی همچون ژاپن که در پی تعامل نزدیک آموزش و پرورش و شهرداری ها بدست آمده، یادآور شد: کم رنگ شدن مشارکت اجتماعی شهروندان در جامعه و آثار زیان بار آن از عوامل اساسی در کلید خوردن طرح تدوین کتب آموزش های شهروندی در مدارس بوده که توسط معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری تبریز عملیاتی شد.
وی با تاکید بر اینکه توسعه پایدار اتفاق و رویدادی نیست که به یکباره بوجود آید و نیازمند برنامه ریزی بلند مدت، هوشمندی شهروندان، شناخت، تجربه و خلاقیت است، گفت: شهر تبریز دچار معضلات مختلفی همچون ترافیک ناشی از فرهنگ های نادرست، عدم توجه کافی به پدافند غیرعامل و ایمنی است و از سوی دیگر ضروریست همچون دیگر شهرهای کشور گردشگرپذیری و حفظ محیط زیست مورد توجه عموم شهروندان قرار گرفته و در این راستا نه تنها مطالبه گر بوده بلکه خود نیز تاثیرگذار و کارآمد باشند.  
خوشنواز ابراز امیدواری کرد که با بهره گیری از توان مربیان معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری تبریز، این طرح به شکلی موثر اجرایی شده و زمینه دستیابی به اهداف بلند مدت مدیران شهری و آموزش و پرورش به وجود آید.
گفتنی است؛ کتاب های آموزش شهروندی در قالب 13 جلد کتاب برای دانش آموزان و ۱۳ جلد ویژه مربیان توسط نیروهای متخصص و کارشناسان در شهرداری تبریز و با مشارکت خانه محیط زیست تبریز تدوین شد و برای تمامی مقاطع تحصیلی در ۱۳ هزار مدرسه توسط مربیان شهرداری اموزش داده خواهد شد.
سرفصل های این کتاب ها به مباحث روز و ضروری شهری همچون حفاظت از محیط زیست، ترافیک، پدافند غیر عامل و مدیریت بحران، گردشگری و توسعه پایدار، حقوق شهروندی، آتش نشانی و ایمنی، مدیریت پسماند و غنی سازی اوقات فراغت می پردازد.