منوی اصلی
 
 
مهمان : 14
اعضا عضو سایت : 7
اعضا آنلاین : 0
امروز : 320
ديروز : 634
ماه : 11207
سال جاری : 20712
تعدا مطالب : 3197
 
 پروانه

1- اصل  مجوز  تهیه نقشه  

2-  نقشه ساختمان

3- برگ  تعهد  نظارت   و  محاسبات  

4- فرم  الف یا  ب   

5- دفترچه  محاسبات   تائید  شده