منوی اصلی
 
  آمار سايت
مهمان : 592
اعضا عضو سایت : 7
اعضا آنلاین : 0
امروز : 693
ديروز : 2908
ماه : 0
سال جاری : 0
تعدا مطالب : 3095
 
 بایگانی

 1) دريافت پرونده ها از واحد شهرسازي

 2) كنترل كليه مدارك ارسالي پرونده ها

 3) تفكيك پرونده ها براساس تقسيم بندي حوزه ثبتي

 4) اعلام گزارش به مسئول دفتر شهرسازي درصورت وجود مغايرت (شماره پلاك ثبتي ) و ناقص بودن مدارك

 5) بروز نمودن ثبت و الصاق مدارك در سوابق پلاك ها

 6) ايجاد پوشه براي نامه هاي متفرقه

 7) انجام موارديكه بنا به مقتضيات و به صلاحديد معاونت محول مي گردد