منوی اصلی
 
 
مهمان : 12
اعضا عضو سایت : 7
اعضا آنلاین : 0
امروز : 327
ديروز : 634
ماه : 11214
سال جاری : 20719
تعدا مطالب : 3197
 
 بایگانی

 1) دريافت پرونده ها از واحد شهرسازي

 2) كنترل كليه مدارك ارسالي پرونده ها

 3) تفكيك پرونده ها براساس تقسيم بندي حوزه ثبتي

 4) اعلام گزارش به مسئول دفتر شهرسازي درصورت وجود مغايرت (شماره پلاك ثبتي ) و ناقص بودن مدارك

 5) بروز نمودن ثبت و الصاق مدارك در سوابق پلاك ها

 6) ايجاد پوشه براي نامه هاي متفرقه

 7) انجام موارديكه بنا به مقتضيات و به صلاحديد معاونت محول مي گردد