منوی اصلی
 
 
مهمان : 14
اعضا عضو سایت : 7
اعضا آنلاین : 0
امروز : 322
ديروز : 634
ماه : 11209
سال جاری : 20714
تعدا مطالب : 3197
 
 آمار و اطلاعات

 1) ثبت آمارمجوزهاوگواهيهاي صادره

 2) هماهنگي باسايت كامپيوترجهت قيدآمارهاي موردنيازادارات وارگانها

 3) تهيه نمودارهاي مقايسه اي برحسب موضوع

 4) انجام موارديكه بنابه مقتضيات و به صلاحديد معاونت محول مي گردد