منوی اصلی
 
  آمار سايت
مهمان : 59
اعضا عضو سایت : 7
اعضا آنلاین : 0
امروز : 1829
ديروز : 3874
ماه : 0
سال جاری : 0
تعدا مطالب : 3095
 
 آمار و اطلاعات

 1) ثبت آمارمجوزهاوگواهيهاي صادره

 2) هماهنگي باسايت كامپيوترجهت قيدآمارهاي موردنيازادارات وارگانها

 3) تهيه نمودارهاي مقايسه اي برحسب موضوع

 4) انجام موارديكه بنابه مقتضيات و به صلاحديد معاونت محول مي گردد