منوی اصلی
 
 
مهمان : 13
اعضا عضو سایت : 7
اعضا آنلاین : 0
امروز : 323
ديروز : 634
ماه : 11210
سال جاری : 20715
تعدا مطالب : 3197
 
 صدور گواهی

 1) كنترل تاريخ مراجعه مالكين جهت اخذ مجوز

 2) پي گيري مراحل اداري جهت اتمام پرونده درموعد مقرر

 3) پرينت كليه مجوزهاي شهرسازي

 4) به امضا رساندن وممهورنمودن گواهيها

 5) تحويل گواهيها به مالكين با اخذ رسيد

 6) انجام موارديكه بنابه مقتضيات وبه صلاحديدمعاونت محول مي گردد