منوی اصلی
 
  آمار سايت
مهمان : 357
اعضا عضو سایت : 7
اعضا آنلاین : 1
امروز : 1834
ديروز : 3874
ماه : 0
سال جاری : 0
تعدا مطالب : 3095
 
 کنترل کیفی و تایید پرونده

 1)  كنترل مغايرت مدارك واطلاعات لاشه پرونده بامدارك واطلاعات درسيستم ازقبيل :پلاك ثبتي ، بخش ، قطعه ....

 2)  اصلاح ورفع مغايرت موضوع بند1 باانتخاب دگمه اصلاح تشكيل پرونده وثبت درخواست

 3)  پيغام گذاري به مامور فني جهت اصلاح گزارش بازديددرصورت وجوداشتباه ومغايرت بالاشه

 4)  تحويل لاشه پرونده هاوانجام وظايف مطابق برنامه زمانبندي
 
 5)  ارائه گزارش ماهانه ازعملكردكاربران درخصوص وجود مغايرت

 6)  انجام موارديكه بنابه مقتضيات وبه صلاحديدمعاونت محول مي گردد