منوی اصلی
 
  آمار سايت
مهمان : 352
اعضا عضو سایت : 7
اعضا آنلاین : 1
امروز : 1819
ديروز : 3874
ماه : 0
سال جاری : 0
تعدا مطالب : 3095
 
 ثبت اطلاعات

1) تكميل مشخصات ملك شامل: شماره پلاك ثبتي ، قطعه ، بخش و...

 2) نوع سند مالكيت

 3) مساحت زمين درصورت وجود درسند

 4) كد پستي وقيد شماره پرونده ها

 5) اسامي كليه مالكين با تعداد سهام

 6) نام متقاضي (درخواست كننده اي كه مالك نباشد )

 7) نام مامور بازديد وتاريخ بازديد

 8) ثبت نوع درخواست ، شماره تلفن ، دورنگار

 9) اسكن مدارك مورد نياز

 10) درخواست برگشت يا عدم قابليت با پيغام گذاري

 11) انجام موارديكه بنابه مقتضيات و به صلاحديد معاونت محول مي گردد