منوی اصلی
 
  آمار سايت
مهمان : 293
اعضا عضو سایت : 7
اعضا آنلاین : 2
امروز : 1764
ديروز : 3874
ماه : 0
سال جاری : 0
تعدا مطالب : 3095
 
تاریخ : سه شنبه 28 دي 1389     |     کد : 76

ویژگی های یک خانواده سالم و موفقويژگي‌هاي يک خانواده سالم و موفق
خانواده مهم‌ترين نهاد اجتماعي و كوچ‌كترين هسته جامعه مي‌باشد كه از زن و مرد و فرزنــــدان تشكيل مي‎شود. اساس و ركن اصلي خانواده به عنوان زير بناي جامعه، ازدواج است و بدون ترديد يكي از وقايع و مراحل مهم زندگي هر انسان همين مرحله مي‌باشد. ازدواج فرآيندي از تعامل بين زن و مرد است كه تحت شرايط و مراسم قانوني، ‌شرعي و عرفي برگزار مي‌گردد و عمل آن مورد پذيرش شرع،‌ قوانين و تشكيلا‌ت اجتماعي است.

انسان در سايه ازدواج به كمال مي‎رسد. خداوند انسان را با اندكي تفاوت ساختماني و عاطفي در دو جنس آفريد و آرامش و نيك‎بختي را در پيوستن به هم و ازدواج قرار داد. خواند در قرآن مجيد مي‌فرمايند: «خداوند براي شما از جنس خودتان جفتي بيافريد كه در كنار او آرامش يابيد و با هم انس گيريد و ميان شما رأفت و مهرباني برقرار نمود.» واقعيت اين است كه سعادت و خوشبختي را تنها مي‌توان در زندگي خانوادگي سالم و موفق جستجو كرد. جايي كه محبت و عاطفه انسان را از محبت‌هاي بي‌پايه و سطحي بي‌نياز مي‎كند،‌ جايي كه با تلا‌ش دو انسان اميدوار و با نشاط، ‌محيطي سرشار از دوستي و احساس مسؤوليت فراهم مي‌آيد.

عامل موفقيت خانواده چيست؟ چرا برخي ازدواج‌ها موفق و برخي ديگر ناموفق‌اند؟ تفاوت بين افرادي كه سال‎ها در زندگي زناشويي خود كامياب هستند و كساني كه پيوسته با مشكل مواجه‌اند چيست؟ با آن كه بيشتر زوج‎ها با آرزوهاي بسيار زندگي زناشويي را آغــاز مي‎كنند، چرا برخي فقط براي مدتي شادي را تجربه مي‎كنند و برخي ديگر زندگي را با شور و شعف ادامه مي‎دهند؟

بررسي‎ها نشان داده‎اند كه خانواده‌هاي موفق در ارضاي نياز‌هاي اساسي با يكديگر مشابه هستند:
- با يكديگر ارتباط توأم و با تفاهم دارند و در موقعيت‌هــاي گوناگون ستايش و قدرداني از يكديگر را ابراز مي‎كنند.

- زمينه‎هاي تشويق جهت رشد و شكوفايي يكديگر را فراهم مي‎كنند.

- علا‌وه بر عشق و محبت نسبت به يكديگر به ازدواج و تشكيل خانواده نيز عشق مي‎ورزند و در حفظ بنيـاد خانواده تلا‌ش مي‎كنند.
 
خانواده محل انتقال سنت‌ها، باورها و انواع مختلف شناخت‌هاست. (از شيوه غذا خوردن گرفته تا افكار سياسي) نخستين قدم‌هاي اجتماعي شدن را كودك در خانواده بر مي‌دارد و به موجودي اجتماعي تبديل مي‌شود. خانواده از زمان اسم‌گذاري بر كودك او را در مسير و شبكه خويشاوندي قرار مي‌دهد بنابراين خانواده نخستين هويت اجتماعي فرد را فراهم مي‌آورد.

بنابراين چگونگي رشد و تربيت فرد در خانواده، در وجود يك خانواده سالم و ايده‌آل نقش پررنگي دارد. همسران جوان براي ايجاد همدلي با يكديگر نياز به فرصت‌هايي در ابتداي زندگي زناشويي دارند.از همين روي به موازات ايجاد اين همدلي و حتي براي به وجود آوردن آن بايد براي يكديگر در حكم آينه‌اي باشند كه هم خوبي‌ها و هم نارسايي‌ها را نشان دهند و هم براي بهتر زيستن خود تلاش مشترك داشته باشند. در ارزيابي روابط خانوادگي، هر يك از اعضا بايد بدانند كه اعضاي ديگر نزديک‌ترين و محرم‌ترين افراد در زندگي او به شمار مي‌آيند. به خانواده به عنوان بخشي از وجود خود، حامي و پشتيبان نگاه كنيد و براي خوشبختي  اعضاي آن تلاش نماييد.

گاهي اوقات  اعضاي خانواده از يك مسأله دو برداشت متفاوت دارند. اما آن‌ها را با يكديگر مطرح نمي‌كنند در نتيجه نمي‌توانند اين برداشت‌هاي متفاوت را درك كنند. از همين رو بروز يك مسأله ساده ممكن است به يك بحران تبديل شود ... براي شناخت ريشه اختلاف‌هاي خانوادگي بايد با روان‌شناسي زن و مرد آشنا شد و فهميد كه زن يا مرد به چه اموري بها مي‌دهند و نظام ارزش‌هاي آن‌ها چيست. به طور معمول زن به وابسته بودن، كسب امنيت عاطفي و مورد حمايت واقع شدن اهميت مي‌دهد. درحالي كه مرد مي‌خواهد مستقل و خودمختار باشد و براي آزادي عمل ارزش قايل است. چاره كار هم اين است كه زن و مرد از خود انعطاف نشان دهند و به آگاهي برسند.
 
مهارت‎هاي لا‌زم براي تشكيل خانواده موفق
يك خانواده موفق و خوشبخت از ابتدا اطاعت از خداوند و رضايت پروردگار را محور فعاليت‌هاي خود قرار مي‎دهد.

وجود معيارهاي صحيح و منطقي در انتخاب همسر و تشكيل خانواده در حفظ و استمرار و موفقيت آن سهم به‌سزايي دارد.

در خانواده‌هاي موفق مهارت ايجاد ارتباط صحيح و مناسب بين افراد آن خانواده چشمگير مي‌باشد.

وجود خلق و خوي نيكو و اخلا‌ق و رفتار پسنديده از جمله خصايص خانواده موفق مي‌باشد.

علا‌وه بر اين كه بايد نسبت به همسر و افراد خانواده مهر و محبت قلبي ورزيد،‌ اين مهر و محبت را بايد با زبان نيز اظهار كرد و يكي از دلا‌يل موفقيت خانواده‌ها اظهار محبت و علا‌قه به صورت کلامي مي‌باشد.

خانواده‌هاي موفق در برخورد با مسايل و مشكلا‌ت زندگي به جاي انتخاب روش پرخاش‌گرانه،‌ خشونت‎آميز و بدبينانه از روش‎هـــاي گفتگوي مسالمت‎آميز، صميمانه و خوش‎بينانه استفاده مي‎كنند.

داشتن تعهد، ‌وفاداري، ‌اعتقـاد، ‌انصاف، صميميت، پذيرش متقابل، سعه صدر، ‌تفاهم و اعتماد متقابل بين افراد خانواده از ديگر ويژگي‎هاي يك خانواده موفق مي‎باشد.

افراد خانواده‎هاي موفق با نگرش مثبت نسبت به يك‎ديگر و با مشورت و هماهنگي در امور زندگي، ‌تعليم و تربيت فرزندان،‌ فعاليت‎هاي اجتماعي،‌ اوقات فراغت و چگونگي صرف آن،‌ ديد و بازديدهاي خانوادگي و نظايـر آن را تنظيم و برنامه‎ريزي مي‎كنند. در اين خانواده‎ها تعيين اهداف زندگي و برنامه‎ريزي در سرلوحه امور قرار دارد.

اين خانواده‌ها اوقاتي را براي بحث و گفتگوي خانوادگي اختصاص مي‌دهنــد، از بحث‌هاي بي‌نتيجه دوري مي‌كنند و به مسايل از نقطه نظر طرف مقابل نيز نگاه مي‌نگرند.
 
احترام متقابل در خانواده‌هاي موفق و خوشبخت يك اصل است. انسان از كرامت و شخصيت والا‌يي برخوردار است و به كرامت انساني خويش علا‌قه‎مند مي‎باشـد، به همين دليل دوست ندارد در معاشرت‎هاي اجتماعي مورد تحقير قرار گيرد. در محيط خانواده نيز احترام متقابل باعث جلب مودت و رضايت مي‎شود و به محيط خانه صفا و صميميت و آرامش مي‎بخشد.

در خانواده‌هاي موفق انتظارات افراد از يكديگر مشخص است.اعضاي خانواده گاهي در فضايي محرمانه،‌ محبت‎آميز و صميمانه به ارزيابـــي افكار و روابط  يكديگر مي‌پردازند و از يكديگر توقعات بي‌جا ندارند.

گذشت و عفو عنصر اصلي استمرار، استحكام و موفقيت اين خانواده ها مي‎باشد.

در خانواده‌هاي موفق امتيازات مثبت افراد هميشه در نظر گرفته مي‌شود و خطاها به صورت غير‌مستقيم و با بياني متين و آرام تذكر داده مي‌شود.

در خانواده‌هاي خوشبخت و موفق نه مرد‎سالا‌ري وجود دارد و نه زن‎سالا‌ري؛ به بيان ديگر  رابطه سلطه‎گرانه و سلطه‎پذيرانه چه از طرف مرد و چه از طرف زن و چه فرزندان براي كانون گرم خانواده آفت بزرگي به شمار مي‌رود.

موارد سؤ تفاهم يا مسايل مورد اختلا‌ف در چارچوب خانواده مطرح و از پيــشداوري،‌ تصميم‎هـــاي نادرست ،غيرمنطقي و شكل‎گيري افكار منفي پرهيز مي‎شود.

در اين خانواده‌ها  يک راهنما و قانون مشخص و از پيش تعيين شده وجود دارد.

اعضاي  يک خانواده سالم به خلوت يکديگر و لحظاتي که دوست دارند به تنهايي به سر ببرند احترام مي‎گذارند و هرگز اين حريم را زير پا نمي‌گذارند.

همکاري و ياري رساند به ديگر اعضاي خانواده براي همه اعضاي يک خانواده موفق ارزش تلقي مي‌گردد و آن‌ها از صميم قلب اين‌کار را انجام مي‌دهند نه با اکراه يا از سر اجبار.

در چنين خانواده‌اي اعضا بيشتر راغب هستند که اوقات فراغت خود را با يکديگر بگذرانند تا با گرو‌ه دوستان، همسيه‌ها و....

 اعضاي يک خانواده موفق مشکلات را تأييد مي‎کنند و به راه حل مي‌روند.نوشته شده در   سه شنبه 28 دي 1389  ساعت  10   توسط   مدیریت سایت    تعداد بازدید  0
ویرایش شده در --- ساعت ---- توسط
تایید شده در .... ساعت .... توسط ....
PDF چاپ ارسال برای دوستان بازگشت
نظرات شما :